RenviTend

Kunskap och vilja!

Vilka är vi?

RenviTend AB AB startades 2016 med av Johan Rundstedt, med mål att hjälpa privata företag med sina anbud mot det offentliga upphandlingarna. Många år senare har vi fortfarande ett stort fokus på offentliga affärer och anbudsläggning men nu med en bredare bas. Vi hjälper privata företag att utveckla sina affärer, att skapa bättre anbud och trygga möjligheterna att vinna. Men vi arbetar även mot kommuner och hjälper dem att ta fram bättre underlag för upphandling.
För att hjälpa våra kunder går vi även in som interim konsulter på både längre och korta uppdrag. Med mycket erfarenhet bakom oss tar vi oss an förändringsarbete och löpande driftuppdrag.
Vi erbjuder även konsulter inom ekonomistyrning, redovisning, transportledning och projektledning.

Våra tjänster

Vi erbjuder flertalet olika konsulttjänster, nedan följer några.

  • Anbudsskrivning
  • Interim ledare
  • Upphandlingskonsult
  • Affärsutvecklare
  • Redovisningskonsult

Referensuppdrag

Nedan följer ett antal referensuppdrag som vi anser kan visa mer av vad vi kan.

Nordisk Återvinning Service AB Sedan 2017 har vi skrivit anbuden för Nordisk Återvinning Service AB, här har vi ett helhetsperspektiv och arbetar nära varandra. RenviTend hämtar ut upphandlingar, sköter samtliga kontakter med beställaren och tar fram struktur och innehåll för anbudet. Nordisk Återvinning behöver enbart fokusera på att räkna fram rätt priser.
Vi har även periodvis haft interim uppdrag som både driftchef och transportledare.

Halmstad Energi och Miljö För det kommunala bolaget HEM påbörjades ett samarbete kring att ta fram en renhållningsupphandling. Uppdraget innebar att i första hand göra en större datainsamling och vidare skriva underlag. Efter upphandlingen blev uppdraget förlängt för att stötta verksamheten inom ledarskap och upphandling av nytt transportledningssystem.

Mindre bolag inom Medtech Ett mindre Medtech bolag sökte hjälp med att utveckla sina affärer och skapa en affärsplan. Tillsammans påbörjade vi arbete från toppen med ägardirektiv, styrelsesammansättning och vidare en affärsplan. Arbetet fortsatte genom ISO-certifieringar och en struktur som syftade till en ökad kvalité. I nästa steg hjälpte vi bolaget med finansieringsplaner och kontakter med banker för att säkerställa likviditet genom utvecklingsfaserna.

Martin och Servera I en tid av omställning och förändring hjälpte vi Martin och Servera som anbudskonsult inom livsmedel på plats i deras anbudsgrupp. Uppdraget avslutades med en utbildning för nyrekryterade anbudläggare.

Mentor och Coach Många mindre bolag har svårt att hitta tid för strategiarbete och fokusera på att utveckla bolaget jämte drift och produktion. Vi har idag Coachat fler än fler än 10 mindre bolag och varit mentor för flertalet. Tillsammans med ägare/VD gör vi en genomgång på bolaget potentialer, vad som är viktigt för dem och vart man skall. Vi ser över och strukturerar för att sedan skapa en strategi. Genom uppföljning och ledning har vi hittills alla gånger sett en utveckling inom de bolagen vi hjälper.

Ta en kontakt med oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig så ta en kontakt